Lagtima möte 2016

Stiftelsen SJ/BV Personalens Förmånsfond höll sitt 27e Lagtima möte den 24 oktober. Lagtima möte består av fullmäktige som utses av fackförbunden; Service och kommunikationsfacket, Seko, Fackförbundet ST och SACO Förbundet TJ.

Lagtima mötet valde ny styrelse och revisorer för de närmaste 3 årens verksamhet. Till styrelse valdes:

Ordförande: Bertil Hallén, Ledamot: Kristina Nyholm, Ledamot: Eva-Lena Johansson

Revisorer: Lars-Erik Mott och Stefan Zetterlund. Auktoriserad revisor; Ronny Kristiansson Partille Revision AB.

Styrelsen föredrog på Lagtima mötet sedvanlig redovisning av verksamheten för åren 2013 – 2015 samt aktuella händelser under 2016.

Respektive fackförbund har också utsett följande fullmäktigeledamöter för perioden 2016 – 2021:

Seko: Anders Gustafsson, Alexandra Olsson, Mika Fransilla, Fredrick Linderos, Charlotte Olsson och Gunnar Larsson.

Fackförbundet ST: Hans Pilgaard

SACO Förbundet TJ: Susanne Alemyr och Katarina Lundberg.