Stiftelser för Järnvägsanställda

Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond

Stiftelsen lämnar bidrag till anställd, pensionär eller efterlevande maka/make/sambo/barn järnvägsbolag i Sverige

Du kan söka bidrag för
–    egen eller familjemedlems sjukdom
–   studerande barn till pensionär eller efterlevande

Stiftelsen Nils Varenius fond

Stiftelsen lämnar bidrag till anställd vid järnvägsbolag i Sverige
Du kan söka bidrag för
–    försörjningsplikt eller sjukdom
    studier

Stiftelsen Axel Roos fond

Denna stiftelse lämnar ett årligt understöd för den som utsatts för olycka vid arbetsplats enligt nedan
Du kan söka understöd om du är:
–    änka eller minderårigt barn efter före detta anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete lidit så svåra kroppsskador att de avlidit
–    anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete ådragit sig så svåra kroppsskador, att arbetsförmågan har minskat väsentligt.

Stiftelsen greve Adolf von Rosens fond

Stiftelsens ändamål är att, bereda understöd åt förare av tåg, som är eller har varit anställda vid järnvägsbolag i Sverige.
Du som är förare av tåg kan söka bidrag
–    vid sjukdom som förhindrar arbete fullt ut under en längre tid
–    för hemmavarande barn under 18 år som har fördyrade kostnader för studier